Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin oranı %38,5 oldu

Smug

New member
Araştırma neticelerina bakılırsa çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan teşebbüslerin %38,5’i, 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık devirde yenilik faaliyetinde bulundu. bundan evvelki referans periyotta (2016-2018) bu oran %36,0 olarak hesaplandı. Çalışan sayısı 10-49 olan teşebbüslerin %35,9’u, 50-249 çalışanı olan teşebbüslerin %46,7’si, 250 ve daha fazla çalışanı olan teşebbüslerin ise %67,3’ü piyasaya yeni ya da değerli ölçüde güzelleştirilmiş bir eser (mal ya da hizmet) sunmaya yahut iş süreci uygulamaya yönelik çalışmalarda bulundu. Sanayi bölümünde yenilik faaliyetlerinde bulunan teşebbüslerin oranı %42,5 iken; hizmet kesiminde bu oran %33,5 oldu.

Eser yenilikçisi teşebbüslerin %59,9’u mamüllerini rakiplerindilk evvel pazara sundu

Teşebbüslerin %19,7’si eser yeniliğinde bulundu. bundan evvelki araştırma sonuçlarının belirtildiğı 2016-2018 yıllarını kapsayan üç yıllık referans devirde eser yeniliği yapan teşebbüslerin oranı %20,9’du. Eser yeniliği yapan teşebbüsler içinden mal yeniliği yapanların oranı %79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı ise %69,2 olarak hesaplandı. Yeni yahut değerli ölçüde uygunlaştırılmış mamüllerin pazardaki durumu ele alındığında, eser yeniliklerinin %83,4’ünün teşebbüs için yeni olduğu, %59,9’unun ise teşebbüsün faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.

Teşebbüsler en çok üretim biçimlerinde yenilik uyguladı

Teşebbüslerin %30,2’si temel işletmecilik işlevleri olarak da isimlendirilen iş süreci yeniliğinde bulundu. bundan evvelki araştırma neticelerinda bu oran %29,0’dı. İş süreçlerinde en çok yeniliğin uygulandığı alan, %77,8 ile mal üretme yahut hizmet sağlama formları oldu. Bu kategoriyi %74,5 ile muhasebe yahut başka idari süreçler ve %68,8 ile bilgi süreç yahut bağlantı biçimleri izledi.

Yenilik faaliyetinde bulunan her üç teşebbüsten biri finansal takviye aldı

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %31,9’u finansal dayanak aldı. Bu teşebbüslerin %92,9’una merkezi kamu kurum/kuruluşları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, vb.), %12,9’una mahallî yahut bölgesel kamu kuruluşları (belediye, valilik, vb.) tarafınca finansal takviye verildi. Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programından dayanak alanların oranı %5,7, başka AB kurumlarının finansal dayanaklarından yararlananların oranı ise %6,8 olarak hesaplandı.

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %27,7’si işbirliği yaptı

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %27,7’si öbür teşebbüs, kişi yahut kuruluşlar ile işbirliği yaptı. Bu teşebbüslerin %66,2’si Ar-Ge yahut öbür yenilik faaliyetlerinde işbirliği yaparken öteki rutin girişimcilik faaliyetlerinde işbirliği yapan teşebbüslerin oranı %68,5 oldu.

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %18,1’i yurt ortasında, %7,2’si Avrupa ülkelerinde ve %4,8’i öteki ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için işbirliğine gitti.

Stratejilerde mevcut müşteri kümeleri ve yüksek kalite öne çıktı

Yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin en çok odaklandığı stratejiler içinde birinci iki sırayı %76,1 ile mevcut müşteri kümelerini şad etme ve yüksek kalite aldı. Bunları %67,7 ile müşteriye özel tahlillere odaklanma ve %67,1 ile yeni müşteri kümelerine ulaşmaya odaklanma takip etti.

Yenilik faaliyetinde bulunan her dört teşebbüsten biri patent müracaatında bulundu

Yenilik faaliyetleri ile elde edilen rekabetçi avantajı aktif müdafaa hallerinin de sorgulandığı araştırmada, yenilik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin %47,4’ünün ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu %25,3 ile patent başvurusu, %18,6 ile ticari sır kullanması, %12,7 ile faydalı model başvurusu, %12,5 ile endüstriyel tasarım tescili ve %10,0 ile telif hakkı başvurusu izledi.

Yüksek maliyetler yenilik faaliyetlerinin karşısındaki en büyük mahzur oldu

Yenilik faaliyetinde bulunmayan teşebbüslerin %54,8’i yüksek maliyetlerin yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük mahzur olduğunu belirtti. Bu faktörü %33,9 ile kuvvetli pazar rekabeti ve %28,5 ile teşebbüs bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği takip etti.

tuik.gov.tr
 
Üst