TMB: Kentsel dönüşüm projeleri için çimento meblağları istikrarlı olmalı

Smug

New member
İnşaat dtalimatında yüzde 116’yı bulan fiyat artışının yanında çimento fiyatları da inşaat bölümünü zora sokuyor. Çimento meblağlarında yüzde 60’ın üzerinde artış yaşandığını tabir eden Türkiye Müteahhitler Birliği Lideri M. Erdal Eren, “Ağırlıklı olarak özel dal yatırımları ile gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin aksamadan hayata geçirilmesi için bilhassa çimento meblağlarında istikrarlı, piyasa şartlarına paralel, adil bir ortam oluşturulması gerekmektedir” dedi.

200’ü aşkın alt dalda yarattığı talep ve istihdam potansiyeliyle iktisadın lokomotifi olan inşaat dalı, inşaat demiri meblağlarında yüzde 116’yı bulan artışın yanında bir başka değerli girdisi olan çimentoda da emsal sıkıntıları yaşıyor. Temel girdi fiyatlarında süratli yükselişin kesimi durma noktasına getirdiğini tabir eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Lideri M. Erdal Eren, son bir yılda çimentoda da %60’ı aşan fiyat artışları yaşandığına işaret etti. Eren, kamu yatırımlarının yanı sıra yüklü olarak özel dal yatırımları ile gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin aksamaması için de bilhassa çimento meblağlarında istikrarlı, piyasa şartlarına paralel, adil bir ortam oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Çimento meblağlarında yaşanan artışlarla ilgili olarak 9 Haziran 2021 tarihinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş başkanlığında bölüm paydaşlarıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya TMB Lideri M. Erdal Eren’in yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Beton Üreticileri Birliği ve Türkiye İnşaat Sanayicileri Patron Sendikası temsilcileri katıldı.

görüşmede konuşan TMB Lideri Eren, “Temel girdi maliyetlerimiz konusunda demirin akabinde bu kere de çimentoda yaşadığımız büyük fiyat artışına ait olarak ilgili tüm paydaşları bir ortaya getirdiği ve yaşanmakta olan kahırlara ortak akılla tahlil üretilmesinin öncülüğünü yaptığı için Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a teşekkür ederiz. Çok sayıda alt kesime tesiri ve istihdam potansiyeli ile iktisadın geneli için büyük değer taşıyan inşaat kesiminin temel girdileri içerisinde ön sırada yer alan çimento fiyatları son periyotta süratli bir yükseliş ortasındadır. 2020 Mayıs – 2021 Mayıs devrinde çimento fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde fiyat artışları yaşanmıştır. Yaşanan yüksek fiyat artışını tıpkı devirde gözlenen döviz kuru yükselişi ve ÜFE ile açıklamak mümkün olamamaktadır” diye konuştu.

‘Kentsel dönüşümün hızlandırılması için de fiyatlarda adil bir ortam oluşturulmalı’

Eren, şu biçimde devam etti: “Bir ülke gerçeği olan sarsıntıya karşı kentsel yapıların güçlendirilmesi, vatandaşların can ve mal kaybına uğramamalarını teminen inançlı yapılaşmanın yaygınlaştırılması ve çağdaş kentleşme maksatlarına en kısa vakitte ulaşabilmek için kentsel dönüşüm projeleri ve konut yatırımları büyük kıymet taşımaktadır. Bu çerçevede, yüklü olarak özel kesim yatırımları ile gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin aksamadan hayata geçirilmesi için demir çelik mamüllerinin yanı sıra çimento fiyatlarında da istikrarlı, piyasa şartlarına paralel, adil bir ortam oluşturulması gerekmektedir. Döviz bazında yurtdışına dünya meblağlarının fazlaca altında ihracat yapmakta olan çimento üreticilerimizden en azından yaşadığımız şiddetli salgın şartlarında iç pazar fiyatlarında fedakârlık yapmalarını bekliyoruz.”

‘Fiyat farkı ve tasfiye hakkı tanınması zorunlu hale geldi’

Kamu yatırımlarında da bir daha müteahhit firmaların öteki girdilere ek olarak çimentoda da öngörülemeyen maliyet artışına maruz kalmaları niçiniyle önemli aksamalar yaşayabileceklerine dikkat çeken TMB Lideri Eren, “Kamu projelerindeki maliyet artışlarının karşılanabilmesini teminen, gerçekçi bir fiyat farkı ve kaideye bağlı olmayan tasfiye hakkının tanınmasını içeren düzenlemeye olan gereksinimimizi bir defa daha bir dahaliyoruz” diye konuştu.
 
Üst