MAİB: ‘Makine ihracatı birinci 8 ayda 16,1 milyar dolar…’

Smug

New member
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafınca paylaşılan makine imalat sanayi konsolide datalarına nazaran, yılın 8 ayı sonunda Türkiye’nin hür bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 16,1 milyar dolar oldu. Dünyanın en çok makine satın alan ülkelerinin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğu bir müddetçte Türkiye’nin makine ihracatının geçtiğimiz yılın birebir periyoduna bakılırsa yüzde 7,3 artmasının olumlu olduğunu belirten Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu, “Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin üretim esnekliğinden yararlanmak istemesi fazlaca doğal. Ama güç yalnızca onların değil, tüm dünyanın sorunu ve hiç ucuz değil. Avrupa ülkelerinin savunmada açıklar verdiği bu çabada, Türkiye için forvette en yeterli aday makine sektörü” dedi.

Türkiye’nin makine ihracatı yılın 8 ayı sonunda, geçtiğimiz yılın birebir periyoduna bakılırsa yüzde 7,3 artarak 16,1 milyar dolar oldu. bundan evvelki ay düşüş yaşanan Almanya’ya gerçekleştirilen makine ihracatının bir daha yükseldiği gözlenirken Ağustos ayı sonunda Almanya ve ABD’ye yapılan toplam makine ihracatı 3 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin makine ihracatında rekor kırmaya devam eden Rusya geçen yılın birebir periyoduna bakılırsa yüzde 28,2 artış sağlarken, yıl bitmeden Birleşik Krallık ve Fransa’yı geçerek dördüncülüğe yerleşeceğinin de işaretini verdi.

“Türkiye’nin forvetinde makine kesimi olmalı”

Enerji krizi niçiniyle birfazlaca fabrikanın kapanma noktasına geldiği Avrupa ülkelerinin sınai gereksinimlerinde tedarik merkezi olmaya çalışan Türkiye’nin ihracat stratejisi üzerine değerlendirmelerde bulunan Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu şunları söylemiş oldu:

“Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz arzıyla ilgili tutumu giderek katılaşırken, hayatın çabucak her alanında güç darboğazı ile yüz yüze gelen Avrupa ülkelerinin, Türkiye’nin üretim altyapısından ve rekabetçi fiyatlarından yararlanmak istemesi doğal. Lakin bu durumunun uygun tahlil edilmesi gerekiyor zira güç yalnızca onların değil, tüm dünyanın sorunu ve hiç ucuz değil. Gücün ülkemizde önemli oranlarda sübvanse edilmesinden memnuniyet duyarken, bu durumun ne kadar mühlet daha ve ne kıymetine sürdürülebileceğini göz gerisi edemeyiz. Güç bedellerinin gerçek düzeylerine yaklaştığı bir durumda rekabetçi kalamayacak bölümlerdeki dönüşümü hızlandırmak, yatırım gereksinimlerini süratle karşılamak zorundayız”

Teknoloji düzeyi ya da bilgi bileşeni yüksek dal ve mamüllerin, katma kıymetleri prestijiyle kriz periyotlarında olduğu kadar, olağanlaşma patikalarında da en kuvvetli araçlar olacağına dikkat çeken Karavelioğlu, “İthalat bağımlılığı en düşük dallarımızdan makine imalatı, gerek OECD’de altıncı sırada yer alan yüzde 76’lık yerlilik oranı ile gerekse düşük güç muhtaçlığı ve karbon emisyonu yardımıyla, Avrupa ülkelerinin savunmada açıklar verdiği bu çabada Türkiye için forvette en uygun aday olarak öne çıkıyor” dedi.

“AB’nin mevzuat Tsunamisi sürat kesmiyor”

İhracat için kritik değerde olan AB’nin bundan daha sonraki ticaret mutabakatlarına iklim, etraf ve personel haklarının korunmasına yönelik kararlar ekleyeceğinin de unutulmaması gerektiğine işaret eden Karavelioğlu şunları belirtti:

“Bir yandan imalatın devamlılığını ilgilendiren hususları çözümlemek için uğraşırken, AB ile ticaret, işletmelere sürdürülebilirlik konusunda da yeni ödevler getiriyor. Gücümüzün daha büyük kısmını artık bu bahislere ayırmamız lazım. Bugüne kadar sürdürülebilirliğin bilhassa çevresel boyutundaki beklentilere ısrarla dikkat çekmeye çalıştık lakin bu nosyonun toplumsal olarak da sorumluluklar getirdiğinin şuurunda olunmalı. Almanya tarafınca global tedarik zincirlerinde insan haklarının korunması gayesiyle hazırlanan Tedarik Zinciri Yasası bunun bir örneği. Bu yasa ihracatçılara, çocuk personelliği üzere hayati alanlarda temel insan hakları standartlarının uygulanması konusunda değerli sorumluluklar yüklüyor. Makine bölümümüz, AB sanayii ile entegrasyonda en ileri seviyeye ulaşmış pozisyonuyla, Türkiye’de bu gelişmeye en hazır aktör durumunda. Bizim sektörel kültürümüz, insan onuruna yakışır çalışma konusunda yalnızca ihracatçıları değil, tüm imalatçıları sorumlu tutuyor.”

Avrupa mühendislik sanayisinin, Rusya krizi niçiniyle tavsayacağı umulan dönüşüm eforlarının bütün kuvvetliklere karşın sürat kesmeden ilerlemesinden müşterilerinin duyduğu dertleri her fırsata lisana getirdiğine dikkat çeken Karavelioğlu şunları tabir etti:

“Bölgedeki imalatçılar genel imalat kesiminin karşı karşıya olduğu mevzuat tsunamisi ile baş edebilmek için kuvvetli mali dayanaklara gereksinim duyduğunu söz ediyorlar. Dünyanın en büyük ticaret bölgelerinden AB’de, ihracatın yüzde 70’inin kendi ortasında gerçekleşiyor olması hem zahmetlerin yaygınlaşma suratının bir göstergesi birebir vakitte Türkiye’nin önündeki potansiyelin büyüklüğünün bir tabiri. Dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik yatırımların pandemi öncesine bakılırsa yüzde 20’den çok arttığı düşünüldüğünde, ülkemizdeki makine teçhizat yatırımlarının sürat kesmeden devamını sağlamanın bizi bu potansiyele biraz daha yaklaştıracağına inanıyorum.”

“Çin hariç makine dış ticaretimiz açık vermiyor!”

TÜİK’in Temmuz datalarına nazaran makine ithalatının başını bir daha kaldırdığına ve yüzde 9 aylık artışla 2,8 milyar doları bulduğuna dikkat çeken Karavelioğlu kelamlarını şöyleki tamamladı:

“Makine ithalatı son 12 aylık periyotta yüzde 6,5 artışla 35,3 milyar dolara yükseldi. Yıl sonunda makine dış ticareti açığımız 10 milyar dolara yakın olacak ve bu fark Çin’le olan makine dış ticaret açığından kaynaklanacak. Bu ülkeyle makine ticaretimiz ne yazık ki tek taraflı sürüyor; Türkiye daima alıyor, hiç satamıyor. Revaçta tabirle, ‘Çin hariç makine dış ticaretimiz açık vermiyor!’ İleri ülkelerin başta makine olmak üzere bütün imalat bölümlerini bilhassa Uzak Doğu’nun haksız rekabetinden korumak üzere ithalat ve kamu alımları mevzuatı içine personel haklarını ve sübvansiyonları da soktuğu bir devirde, önlemleri sıkılaştırmakta geri kalmamız telafisi imkânsız sonuçlar doğurabilir.”
 
Üst