Kethüda kadın ne demek ?

Ervaniye

Global Mod
Global Mod
Kethuda kadn ne demek?

Kethuda kadn, Arapca ve Farsca'da kadn kumandan anlamna gelen bir terimdir. Kethuda kadnlarnn tarihi, zaman icinde cok farkl sekillerde anlatlms ve cogu zaman kadnlarn genel olarak tarihteki yerleri hakknda pek bilinmeyen bir konudur. Kethuda kadnlar, kadnlarn tarihteki yerlerini ve ayrcalklarn anlamak ve anlamlandrmak icin onemli bir konudur.

Kethuda kadn kavramnn tarihi

Kethuda kavramnn en eski kaytlar, Islamiyet'in dogusundan once, M.O. 7. yuzyla kadar uzanmaktadr. Bu donemde, kadnlarn topraklarnn veya topraklarnn yonetimindeki ayrcalklarna dair cok fazla kayt yoktur. Bununla birlikte, Islamiyet'in dogusuyla, ozellikle de Hz. Peygamberin (SAV) esleri ve ailesi arasnda, kadnlarn toplumsal konumlarnn anlatldg ve ozellikle de kadnlarn topraklarnn veya topraklarnn yonetimindeki ayrcalklarnn anlatldg bircok kayt bulunmaktadr.

Kethuda kadnlarnn son donemde kazandklar ayrcalklar

Kethuda kadnlarnn son donemde kazandklar ayrcalklar, modernlesen toplumlarn kadnlarn toplumsal rol ve sorumluluklarn on plana ckarmasyla ortaya ckmstr. Ornegin, Birlesmis Milletler tarafndan kabul edilen, kadnlarn toplumsal, ekonomik ve kulturel alanlarda ozgurluklerle esit haklara sahip olmalarn garanti altna alan CEDAW (Kadnlara Kars Her Turlu Ayrmclgn Onlenmesi Sozlesmesi) gibi uluslararas anlasmalar, kethuda kadnlarnn cogu zamanda ozgurluklerini arttrms ve haklarn guvence altna almstr.

Kethuda kadnlarnn modern toplumda oynadklar rol

Kethuda kadnlarnn modern toplumda oynadklar rol, kadnlara ozgu guclerinin ve yeteneklerinin toplumda isbirligi yaratmak icin kullanlmasdr. Kethuda kadnlar, toplumun her kesiminde kadnlarn haklarnn korunmas ve kadnlara verilen degerin artrlmas icin oncu olma potansiyeline sahiptir.
 
Üst