Itnab ne demek ?

BozokaBozokayy

Global Mod
Global Mod
Itnab, Kur'an- Kerim'de gecen bir kelimedir. Kelime, arap dilinde "olcu" anlamna gelir ve Kur'an- Kerim'deki baglamlarndan biri, Allah'n kullarna kars olan adaletidir. Itnab, olculu bir sekilde davranmay ve olculu bir sekilde hareket etmeyi gerektirir.

Itnab'n Anlam

Itnab, arap dilinde, insanlarn arasnda ve Allah'n kullar arasnda adaletli ve olculu bir sekilde hareket etmeyi amaclar. Itnab, Allah tarafndan belirlenen ahlaki kurallarn ve yasalarn uygulanmasn gerektirir. Allah'n kullarna kars olan adaleti, herhangi bir tarafn zarar gormemesi anlamna gelir.

Itnab'n Kur'an- Kerim'deki Yerleri

Kur'an- Kerim'de itnab, skca gecer. Baz ayetlerde, itnab'n onemi vurgulanr. Ornegin, Allah'n adaletli olmasna dikkat ceken bir ayet soyledir: Muhakkak ki Allah, adil olandr. (el-Ankebut 45). Kur'an- Kerim'deki diger ayetler de itnab' vurgular. Ornegin, Allah'n kullar arasnda adaletli olmay ogutledigi bir ayet soyledir: Allah, adaleti emretti. (el-Nahl 90). Ayrca, itnab'n onemini vurgulayan bir ayet soyledir: Allah'n kullar arasnda hukum verirken adaletle hukmet. (el-Nisa 58).

Itnab'n Onemi

Itnab'n onemi, Allah'n kullar arasnda adaleti saglamak icin cok buyuktur. Allah'n adaletine gore, herkesin haklarnn korunmas gerekir. Itnab, insanlar arasndaki iliskileri kontrol etmeyi ve uyulmas gereken ahlaki kurallarn uygulanmasn gerektirir. Itnab, insanlarn birbirlerine sayg gostermesini, adil davranmasn ve hakszlga kars durmasn saglar. Itnab, insanlarn esitligini korumay ve uygunsuz davranslara kars ckmay gerektirir. Ayrca, itnab, insanlarn birbirlerini anlamaya ve bir araya gelmeye calsmalarn gerektirir.

Itnab, Allah tarafndan tum insanlara emredilmis onemli bir ahlaki prensiptir. Itnab, insanlar arasndaki catsmalar onleyebilir ve insanlarn birbirlerini anlamasnn onunu acabilir.
 
Üst