Dr. Erol Kesici: Marmara 5 yılda temizlenebilir

Vitra

New member
Dr. Erol Kesici: Marmara 5 yılda temizlenebilir Türkiye Tabiatını Muhafaza Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Marmara Denizi’nin bilhassa son 30 yıldır önemli kirliliğe maruz kaldığını belirterek, “Gerekli tedbirler alınır, herkes kişisel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirse 5 yıl ortasında kokusuz Marmara Denizi’ni bir daha bakılırsabiliriz; 10 yıla kadar da biyoçeşitliliği artar” dedi.

Temel niye ‘derin deniz desarjı’

Marmara Denizi’nin bilhassa son 30 yıldır önemli kirliliğe maruz kaldığını açıklayan Kesici, dedi.

Günde 3 milyon metreküp atık su

İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İznik üzere Marmara Denizi etrafındaki nüfusun 25 milyon civarında olduğuna dikkat çeken Dr. Kesici, “Yapılan çalışmalara bakılırsa 1 gün ortasında Marmara’ya bırakılan atık su ölçüsü son 30 yılın ortalaması 2,1 milyon metreküpe ulaşıyor. Bunların hepsi organik ve inorganik unsurlar. Bu ölçü günümüzde senelera nazaran nüfus ve yerleşim alanlarının artmasıyla bir arada yalnızca 1 günde 3 milyon metreküpün üzerine çıkıyor. Bunda yağış sularının tesiri var” diye konuştu.

Marmara’yı kirleten etkenleri ikiye ayıran Dr. Kesici, kirliliğin yüzde 90’ının evsel, ziraî ve sanayi atıklarından, yüzde 10’unun da deniz nakliyatından kaynaklandığını söylemiş oldu. Gemilerin balast suları, atıklarını yıkama süreçleri üzere örnekler veren Kesici, dedi.

‘Deniz öldü ve patladı’

Marmara Denizi’nin bir nevi patladığını kaydeden Dr. Kesici, “Marmara Denizi evvel öldü daha sonra patladı. Canlılık, yaşamsal faaliyetlerini kaybetti ve daha sonra da salyaların dışarı çıkması patlamasıdır. Bu Covid üzere bulaşıcıdır ve alg patlaması tıpkı pandemi üzere her tarafa yayılıyor. Yer altı su kaynaklarına bile yayılıyor. Ayrıyeten katmanlaşma niçiniyle birtakım noktalarda görüş sıfır noktasına düştü. Muhakkak iklimsel değişime bağlanmamalıdır. elbette tkisi var lakin direkt olarak tesirli değildir” diye konuştu.

Teşhis kirlilik

Kirliliği temizlemenin mümkün olduğunu belirten Dr. Kesici, evvela tedavi için teşhisin yanlışsız koyulması gerektiğini vurguladı. Bu teşhisin ise kirlilik olduğunu açıklayan Kesici, “Patlamanın temel sebebi yüzde 99 kirlilik ve çeşit azalışı. Tabiatta hayvanlarla bitkiler içinde bir istikrar vardır. Planktonları tüketen balık ve deniz canlıları, kirlilik ve ağır avcılık niçiniyle önemli seviyede azaldı” dedi.

Nasıl temizlenir?

Avrupa ve Türkiye’de paklık için teknolojik teknikler olduğundan bahseden Dr. Kesici, bu biçimleri şöyleki sıraladı:

“Çözüm için denizin taban, kıyıları ve yüzeyinin paklığı gerekiyor. Temizlikten daha sonra da kirletmemek gerekiyor. Temel sebebi derin deşarjı, dedik. Bu sistemden büsbütün vazgeçilmelidir. Arıtma sistemleri günümüz teknolojilerine uygun çağdaş sistemler olmalıdır. Birincisi biyolojik arıtma, bir kısım algleri yani kendi türdeşlerini kullanmak suretiyle biyolojik olarak etrafa hiç ziyan vermeden bir arıtma sistemi yapılabilir.

Oksidasyon sistemi


Başka sistemin ileri oksidasyon olduğunu belirten Dr. Kesici, dedi.

‘Denize atık bırakmanın önüne geçilebilir’

Bu sistemler uygulandığında artık denizlere atık bırakmanın da ortadan kalkmış olacağına dikkat çeken Dr Kesici, “Bu teknolojiyi kesinlikle kurmamız lazım zira İstanbul dünyanın göz bebeği, tabiatla dalga geçilmiyor. Yaşadığımız Covid bize tabiatın istikrarlarının bozulduğunda başımıza nelerin gelebileceğini gösterdi. Bu olay da bize diyor ki ‘Artık dikkat edin.’ Bu deniz meyyit, kokmuş deniz haline geldi. Tıpkı Mamak çöplüğünün patladığı üzere patladı” diye konuştu.

‘İstanbul’un hoşluğu bunlardan daha pahalı’

İleri teknolojilerde atık suyun özelliğine göre de ultraviyole ve daha da gelişmişi nanofiltrasyon kullanıldığını açıklayan Dr. Kesici, şunları söylemiş oldu:

“Nanofiltrasyon fabrikalarda kesinlikle yapılmalıdır. Bu bir nevi bakteri, virüs ve organik kalıntıların giderilmesi ve suyun sertliğiyle ilgili de bir sistem. Kıymetli olabilir fakat İstanbul’un hoşluğu bunlardan fazlaca daha değerli. İstanbul’a, Marmara’ya bu kıymet. Marmara’nın tarihi, sosyolojik değerine baktığımızda ne savaşlar yapılmış boğazlar için. Gelecek kuşaklara ve komşu ülkelerimize karşı da sorumluluğumuz zira Ege, Karadeniz ve Akdeniz’e de yayılıyor”

‘5-10 yılda olağana dönülür’


Dünyada birfazlaca ülkenin kullandığı bu teknolojilerin ileride de kesinlikle uygulanmak zorunda kalınacağını söyleyen Dr. Erol Kesici, “Eğer bir an evvel bu önlemleri alırsak evvel temizlemek daha sonra kirletmemek ve arıttığımız suları da buraya vermemek üzere uygulamaları yaparsak 5 yıla kadar temizlenir. Olağana döndürülmesi için birinci olarak dinlendirilmeli ve hiç bir biçimde atık su verilmemelidir. Gerekli tedbirler alınır ve süratli bir biçimde başlayıp herkes ferdi ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirse 5 yıl ortasında kokusuz bir Marmara Denizi’ni bir daha bakılırsabiliriz. 10 yıla kadar da biyoçeşitliliği artar” diye konuştu.

DHA
 
Üst