Çalıştayın amacı nedir

Smug

Active member
Bu çalıştayın amacı, katılımcıların çeşitli alanlardaki eksiklikleri ve çözümlerini tartışmalarını sağlamaktır. Özellikle, bu çalıştayın amacı, katılımcıların, bireysel ve toplumsal konularda oluşabilecek problemleri ve çözümleri tartışmalarını sağlamaktır. Bu konularda katılımcıların önerileri ve fikirleri alınacaktır. Ayrıca, çalıştay sayesinde, katılımcılar arasında etkileşimin ve işbirliğinin sağlanması da amaçlanmaktadır.

Çalıştayın diğer amacı, konuya dair mevcut fikirleri, önerileri ve çözümleri tartışma ortamında değerlendirmek ve ortaya koymaktır. Bu sayede katılımcılar, mevcut durumla ilgili görüşlerini paylaşabilecekler ve çözümler üretebileceklerdir. Çalıştayın diğer bir önemli amacı da, katılımcıların konuya dair deneyimlerini paylaşmalarını teşvik etmektir. Böylelikle, katılımcılar arasında bilgi paylaşımının ve işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Çalıştayın temel amacı, konuya dair çözümlerin tartışılması ve üretilmesidir. Bu sayede, katılımcıların fikirleri konuyla ilgili sorunları çözmek için kullanılabilecek şekilde üretilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, çalıştay sayesinde, katılımcılar arasında etkileşimin sağlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.
 
Üst