Araştırma çalışması ne demek ?

BozokaBozokayy

Global Mod
Global Mod
Arastrma calsmas; bilimsel, akademik veya ticari konular uzerine derin inceleme yapmak olarak tanmlanabilir. Bu calsma, ozellikle bir konunun cozumunun bulunmas icin yaplr. Calsma, derin arastrmalar, cok sayda kaynaklarn kullanlmas ve literaturun detayl bir sekilde incelenmesi gibi islemleri kapsar. Calsma, arastrmacnn konu hakknda kapsaml bir anlays kazanmasn saglamak icin gerekli olan cesitli verileri toplayarak ve analiz ederek baslar.

Arastrma calsmasnn bir parcas olarak, arastrmac konu hakkndaki mevcut bilgiyi incelemek zorundadr. Bu, calsmann temelini olusturur ve konu hakknda daha detayl bir anlays kazanmak icin gereklidir. Bu surec, kaynaklarn derinlemesine okunmas, bilgi alsverisi icin gorusme yaplmas ve gozlemlerin yaplmas gibi cok sayda asamay icerir.

Arastrma calsmasnn yaplmas icin cesitli teknikler de kullanlabilir. Bunlar arasnda; arastrma tezlerinin olusturulmas, cesitli verilerin toplanmas, hipotezlerin gelistirilmesi ve test edilmesi, konuyla iliskili kisilerin goruslerinin alnmas ve literatur taramas gibi teknikler saylabilir. Her teknik, konuya gore degisebilir ve calsma surecini kolaylastrmak icin uygun tekniklerin secilmesi gerekir.

Arastrma calsmasnn sonuclar, calsmann amacna uygun olarak ozetlenir ve raporlanr. Rapor, calsmann ayrntlarn icerir ve onemli bulgularn ve sonuclarn belirtilmesi gerekir. Sonuclar, konuyla ilgili kapsaml bir degerlendirme yaplarak ozetlenebilir. Sonuclar, onceki calsmalar ile karslastrlarak daha kesin bir sekilde ortaya konabilir.

Arastrma calsmas, cok sayda bilimsel ve arastrma konularnda onemli bir rol oynar. Bu calsma, arastrmaclarn yeni bilgiler edinmesi, mevcut bilgilerin gelistirilmesi ve konuyla ilgili kapsaml bir anlaysa ulasmas icin gerekli olan bilgiyi saglar.
 
Üst