Anarşizm nedir neyi savunur ?

Ervaniye

Global Mod
Global Mod
Anarsizm Nedir ve Neyi Savunur?

Anarsizm, cogunlukla devletin ortadan kaldrlacag ve bireysel ozgurluklerin on planda tutuldugu bir felsefi harekettir. Anarsistler, toplumsal sorunlarn cozumu icin devletin gucunu kullanmaktan kacnrlar ve ayn zamanda diger ekonomik, politik, sosyal ve kulturel kurumlarn da zararl oldugunu savunurlar. Bu felsefi hareket, 19. yuzyln baslarnda ortaya ckmstr ve o zamandan beri de cok sayda farkl anarsist akm ve akmlarn ortaya ckmasna neden olmustur.

Anarsizm'in Tarihsel Gelisimi

Anarsizm, toplumsal ve politik uygulamalarn gelismesiyle birlikte ortaya ckmstr. 19. yuzyln baslarnda, anarsizmin kurucusu olarak kabul edilen Italyan filozof Piero Gobetti tarafndan ortaya atlan dusunceler ksa surede bircok anarsistin dikkatini cekmistir. Anarsizmin tarihsel gelisimi, ozellikle Fransz Devrimi'nden once ve sonra ortaya ckan ve anarsist ideolojileri iceren pek cok felsefi harekete dayanmaktadr.

Anarsizm'in Temel Ilkeleri

Anarsizm, devletin ve hiyerarsik yaplarn ortadan kaldrlmasn savunur. Anarsizm, her bireyin kendi yasamlarn kontrol etme hakkn savunur. Anarsizm, devletin herhangi bir sekilde kisisel hak ve ozgurlukleri snrlamasna veya kontrol etmesine kars ckar. Anarsizm, insanlarn ozgurce karar vermesi ve ozgurce birlikte calsmasn savunur. Anarsizm, herhangi bir yerde bask ve ayrmclk ile ozgurluklerin kstlanmasnn onlenmesini ongorur.

Anarsizm'in Kullanm

Anarsizm, tarih boyunca cok cesitli konularda kullanlmstr. Sosyal adalet, insan haklar, calsma kosullar, esitlik, ekonomik haklar ve ozgurlukler gibi konularda anarsist dusunceler harekete gecirilmistir. Anarsizm ayrca, siyasi hareketlerin tarihinde de onemli bir yere sahiptir. 20. yuzyl baslarnda ozellikle Rusya ve Cin'de baslayan devrimler, anarsizm uzerine insa edildi ve anarsizm, devrimci hareketlerin temelini olusturdu.
 
Üst