Aciz duruma düşmek nedir

Soner

Global Mod
Global Mod
Aciz duruma düşmek, özünde, birinin özgüvenini kaybetmesi, yetersiz kalması veya kendisini başarısız hissetmesi, çoğu zaman da, kendi kararlarını ve yaşamlarını kontrol altında tutamayacaklarını hissetmesi anlamına gelir. Birinin aciz duruma düştüğünü tanımlamak oldukça kişisel bir durum olup, herkes için farklı olabilir. Bununla birlikte, aciz duruma düşen kişi genellikle kendini çaresiz, başarısız ve motivasyonu olmayan hisseder.

Neden Kişi Aciz Duruma Düşer?

Bir kişinin aciz duruma düşmesinin nedenleri çok çeşitlidir. Bazılarının kaynakları, kişisel başarısızlıklarının, toplumsal baskının veya çevresel faktörlerin etkisiyle bağlantılı olabilir. Ayrıca, kimi zamanlar, bir kişinin kendi yaşamına karşı olan yaklaşımının veya bazı yaşam olaylarının etkisiyle de aciz duruma düşebilir.

Aciz Duruma Düşmenin Sonuçları

Aciz duruma düşmenin sonuçları çok çeşitlidir. Bir kişi aciz duruma düştükten sonra, çoğu zaman, kişisel başarısızlıklarının farkına varır ve özgüvenini kaybeder. Ayrıca, kişi, aciz duruma düştükten sonra, kendini başarısız, güvensiz, umudsuz ve motivasyonu olmayan hissedebilir. İki sonuç da, depresyon, anksiyete veya öfke gibi duyguların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Aciz Duruma Düşmeyi Önlemek İçin Ne Yapılabilir?

Kişisel başarısızlıklar ya da çevresel faktörler nedeniyle aciz duruma düşmekten kaçınmak için, kişinin kendini motive etmesi, hedeflerini belirlemesi ve bunları gerçekleştirmeye çalışması önerilir. Ayrıca, bir kişi aciz duruma düştüğünde, kendini desteklemesi veya başkalarından destek alması da önerilir. Örneğin, bir kişi kendi yaşamı konusunda kendisiyle çeliştiğini hissediyorsa, bu yaşam olaylarının üzerinde düşünmesine ve farklı seçenekleri değerlendirmesine yardımcı olabilir.
 
Üst