Küresel Yatırım Holding’in kurumsal idare notu 9,14’e yükseldi

Smug

New member
Küresel Yatırım Holding’in bundan evvelki yıl 9,12 olan kurumsal idare derecelendirme notu 9,14’e yükseldi. Not artışında en büyük etken, dört kıymetlendirme kriteri içinde yer alan ‘Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık’ kısmı oldu.

Küresel Yatırım Holding’in (GYH) kurumsal idare prensiplerini uygulama alanında yaptığı daima uygunlaştırma çalışmaları, kurumsal idare derecelendirme notunda artış getirdi. Kobirate Memleketler arası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal İdare Hizmetleri’nin hazırladığı Kurumsal İdare Derecelendirme Raporu’nda, bundan evvelki yıl 9,12 olan GYH’nin kurumsal idare derecelendirme notu 9,14 olarak üst taraflı revize edildi.

Kurumsal idare derecelendirme notu, hisse sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve idare şurası kriterlerine nazaran 10 puan üzerinden belirleniyor. Not artışında bilhassa “Kamuyu Aydınlatma & Şeffaflık” alanında kaydedilen güzelleşmeler tesirli oldu.

Kobirate, Küresel Yatırım Holding’in kurumsal idare derecelendirme notuna yönelik yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizde Sermaye Piyasası Konseyi tarafınca yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal İdare Prensipleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler kararı 9,14’lük derecelendirme notu ile Küresel Yatırım Holding A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal İdare Prensiplerine büyük ölçüde ahenk sağladığı teyit edilmiştir” sözünü kullandı.
 
Üst