Integral Yatırım: AKSEN Analist Toplantısı Notları

Smug

New member
Finansallar

Aksen’in 3. Çeyrek net karı 325 milyon TL olarak belirtildi. 2020 yılı 3. Çeyreğine nazaran %144’lük artış görüldü.

bu türlü 9 aylık devirde şirketin karı 813 milyon TL olurken 2020 yılı 9 aylık periyoda nazaran % 129’luk artış kaydedildi.

Satış gelirleri 3Ç2020’e nazaran %58 artışla 8.323 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net borç/ FAVÖK oranı 1,53 olarak gerçekleşirken bu oranın tarihi olarak şirketin yakaladığı en düşük düzey olduğu açıklandı.

FAVÖK marjı geçen yılın 9 aylık neticelerina göre %0.3 puan artışla %21 düzeyine yükselirken Brüt marj 2020 yılının 9 aylık neticelerina göre %0.7 artışla %18 düzeyine ulaştı.

Operasyonel Bakış

3Ç21’de yurtdışı operasyonları net satışlara katkısı 399 milyon TL ile %11 olurken yurtiçi satışlar 3.160 milyon tl olarak gerçekleşti. Yurtışı operasyonların net satışlara katkısı %11 düzeyinde bulunmasına karşı 9A2021’de FAVÖK’e katkısı %57 düzeyinde oldu.

9A2021’de yurtdışı operasyonların net satışlara katkısı %14 düzeyinde bulunmasına karşı yurtdışı faaliyetlerde kontratların döviz cinsinden yapılması sebebiyle yurtdışı oprasyonlar 703 milyon
TL ile vergi öncesi kara %64 oranında katkı sağladı. Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarından gelen ortalama satış fiyatı 3. Çeyrekte 626 TL/MWsa olarak gerçekleşirken toplam satış hacmi 5967 GWsa oldu.

Satış meblağları tüm satış kanallarında toparlanma gösterirken satışların dağılımına bakıldığında %57 spot piyasa, Irak ve Gürcistan ihracatlarını da içeren ikili mutabakatlar %33 , Afrika %3 ve
Kuzey Kıbrıs %3 olarak olarak gerçekleşti. Bolu Santrali %89 kapasite kullanım oranı ile 48 milyon TL’lik kapasite ödemesi alırken satışların %70’i EÜAŞ’a yapılmaktadır.

Antalya Santrali’nin kapasite kullanım oranı olumlu faaliyet ortamı ile %69 düzeyine yükselirken 2021 yılının 9 ayında 60 milyon TL’lik kapasite ödemesi aldı. Şanlıurfa Güç Santrali olumlu piyasa şartları sebebiyle Ağustos’21 de bir daha devreye alınırken santralin kapasite kullanım oranı birinci dokuz ayda %44 olarak gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Güç Santrali’nde 153 MW toplam şurası gücün 120 MW‘lık kısmı, ABD Doları bazlı garantili kapasite bedeli kapsamında olurken dolar bazlı mukaveleler
marjları destekleyen değerli bir öge oldu. Afrika’da Gana’da 370 MW kapasiteli, Mali’de 60 MW kapasiteli, Madagaskar’da ise 66 MW kapasiteli santrallerde üretim ve üretimin FAVÖK ve net kara olumlu katkısı devam etti.

Beklentiler ve Öngörüler

2021 yılında şirket tarafınca paylaşılan beklentilere bakılırsa yıllık satış gelirleri beklentisi yıl sonunda 7.750 milyon TL den 11.718 milyon TL’ye revize edildi. 2021 yılında FAVÖK’ün yüzde 17,8 artışla 1.764 milyon TL’ye erişmesini bekleyen şirket, beklentisini 2.300 milyon TL’ye revize etti. 2021 yılında toplam 1.575 milyon TL’lik yatırım harcanması yapılması beklentisi 1.790 milyon
TL’ye revize edildi.

Özbekistan Güç Bakanlığı ile Özbekistan’ın başşehri Taşkent’te 240 MW konseyi güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite
bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içeren muahede, Mayıs 2020’de imzalanmıştır. Proje tamamlanma oranının %70 olduğu ve Taşkent A Santralinin 2021 Aralık prestijiyle devreye
alınması beklenmektedir.

20 Ocak 2021’de, Özbekistan muahedesi, 230 MW heyeti güçte kapasite artışı ile tadil edilmiş olup, bu muahedeye ek olarak Buhara’da 270 MW şurası güçte doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmasına yönelik başka bir mutabakat imzalanmıştır. Taşkent B santralinin Ocak 2022 ve Buhara santralinin Şubat 2022 prestijiyle faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Her iki mutabakat da santrallerde üretilen elektriğin Amerikan Doları bazında garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.

2021 yılında Özbekistan yatırımının tamamlanmasıyla 2022 yılı finansallarına buradan gelecek gelirlerin tesir yapması bekleniyor. Şirket yetkilileri, Özbekistan yatırımıyla ilgili sayısal bir
öngörüde çabucak hemen bulunmasa da FAVÖK katkısının “devasa” olacağının altını çizdi.

Kongo Cumhuriyeti’ndeki Pointe-Noire kentinde yapılan 50 MW kapasiteli şurası gücün 4Ç21 prestijiyle 25 MW’lık kısmının devreye alınması planlanmaktadır. Santralde kullanılacak doğal
gazın Kongo Cumhuriyeti mahallî doğal gaz rezervlerinden tedarik edilmesi beklenmektedir.

Jirama’ya ilişkin Madagaskar CTA-2 Akaryakıt Güç Santrali (24 MW) ise Ocak 2024 tarihine kadar Aksa Güç tarafınca işletilecektir.

Madagaskar’da şirketin faaliyetlerine yönelik bir değişim yok, hali hazırdaki kontratların 20 yıl daha süreceği açıklandı.

Şirket Ukrayna’ya yönelik faaliyetlerinin şimdilik askıda olduğunu, uygun kaidelerin oluşması durumunda 2022 yılının yaz aylarında yenidendan çalışmalara başlanabileceğini belirtti.
 
Üst